Štúdia Ericssonu: Pri sledovaní televízie stále častejšie surfujeme po sociálnych sieťach

62 % respondentov pri sledovaní televízie používa sociálne média – za jeden rok tak ich počet vzrástol o 18 %.
67 % respondentov sleduje televíziu na tabletoch, chytrých telefónoch alebo notebookoch.
60 % respondentov každý týždeň využíva služby televízneho obsahu na vyžiadanie.

Vedeli ste to?

Smartphone má obrovský vliv na běžný život lidí. Používání aplikací se stává stále důležitější potřebou spotřebitelů. Přes 50 % majitelů smartphonů z celého světa používá svoje zařízení hned, když ráno vstanou a 44 % se před opuštěním postele přihlásí na internet.
V prvním čtvrtletí roku 2012 dosáhl počet mobilních připojení 6,2 miliardy a během druhého čtvrtletí vzrostl o nových 170 milionů mobilních připojení.
V současnosti existuje více než 700 milionů uživatelů chytrých telefonů a podle odhadů Ericssonu dosáhne v roce 2017 3 miliard.

Názory predstaviteľov malých a stredných podnikov na vzdelávanie zamestnancov

Správa z prieskumnej sondy

Zámer: Zámerom tejto výskumnej sondy bolo zistiť základné rozloženie názorov a postojov predstaviteľov malých a stredných firiem k rôznym formám firemného vzdelávania. Prieskum bol realizovaný na malej vzorke a má slúžiť v najmä ako prvotný zdroj informácií o niektorých oblastiach firemného vzdelávania.
Metódy: Prieskum bol vykonaný (dizajn dotazníka, zber dát, čistenie a vyhodnocovanie dát) v období od mája 2011 do augusta 2011, pričom údaje od respondentov boli zozbierané od 31.mája do 18. Júla 2011.