You are hereÚvod / História

História


Archeologické pamiatky a ich legislatívna ochrana

Abstrakt: V predkladanom príspevku je pertraktovaná problematika archeologického prameňa, jeho delenie, význam a cyklus procesov s ním spojených. Zároveň rozoberá tému legislatívnej ochrany archeologických pamiatok. Ide o vývoj v danej oblasti ako aj súčasný stav a nazeranie na právnu ochranu archeologických prameňov podloženú domácou a medzinárodnou legislatívou.
Kľúčové slová: archeológia, archeologický prameň, kultúrna pamiatka, legislatíva, zákon, medzinárodný dohovor.

Abstract: The paper deals with the issue of archaeological source, its kinds, importance and the cycle of processes related. It also discusses the legislative protection of archaeological relics, its present state and protection of archaeological sources in domestic and international legislation.
Key words: archaeology, archaeological source, cultural relics, legislation, law, international agreement.

Ako sa zabezpečuje komunikácia počas prírodnej katastrofy

Búrka Sandy zoslabla potom, čo spustošila východné pobrežie USA a oblasti Karibiku. Podľa posledných bilancií si vyžiadala cez 70 obetí, zanechala viac než 8 miliónov ľudí bez elektriny a celkové škody sa odhadujú na desiatky miliárd dolárov. Počas podobných katastrof je komunikácia potrebnejšia než kedykoľvek inokedy a mobilné siete tu hrajú kľúčovú úlohu. Každý mobilný operátor, ktorý je vlastníkom rádiového spektra, musí mať vypracovaný krízový plán pre prípad „zásahu vyššej moci“ – mimoriadnej udalosti alebo okolnosti vymykajúcej sa ľudskej kontrole. Počas prírodnej katastrofy alebo závažnej udalosti musia byť chrbticové siete aj rádiové prístupové siete nadštandardne zabezpečené, aby zabezpečili kontinuitu mobilnej komunikácie.

Vyhľadávanie

Odkazy

judikáty
zákony.judikaty

Pripravujeme

Aj vy môžete prispieť k plánovaniu a tvorbe príspevkov
na témy:
- Fyzické servery, virtualizácia alebo cloud vo firme?
- Výhody Microsoft Office 365.