You are hereZážitkové učenie s koňmi pre manažérov

Zážitkové učenie s koňmi pre manažérov


By Admin - Posted on 02 June 2015

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Chceli by ste viac rozumieť sami sebe aj iným? Poznať lepšie svoje silné stránky? Ste ochotný angažovať sa v oblasti zlepšenia svojej neverbálnej komunikácie? Chceli by ste mať aktívne pozitívne vzťahy, ktoré sú kľúčom k úspechu, spokojnosti, harmónii? Túžite byť vodcom, ktorého iní prirodzene nasledujú?

Na ceste k realizácii týchto a ďalších výziev môžete s nami kráčať v sérii príspevkov zameraných na zážitkové učenie s koňmi.

Mgr. Katarína Mášiková, riaditeľka spoločnosti GRAND CONSULTING, s. r. o., prináša na Slovensko unikátny koncept programov s využitím zážitkového učenia s koňmi. Absolvovala Pedagogickú fakultu UK v Bratislave a Inštitút obchodného manažmentu v Bornemouth v Anglicku.
Má 15 ročnú prax na rôznych stupňoch manažmentu a riadenia vo viacerých medzinárodných spoločnostiach v multikultúrnom prostredí. Je certifikovanou trénerkou pre zážitkovú edukáciu pomocou koní a členkou Európskej asociácie pre edukáciu s asistenciou koní (European Aassociation of Horse Assisted Education, EAHAE).

Čo je zážitkové učenie s koňmi ?

Zážitkové učenie s koňmi je edukačná intervencia spojená so špecifickými cieľmi a štrukturovanými aktivitami.
Kone sú pomocníci pre dosahovanie edukačných cieľov u ľudí. Je to teda o ľuďoch, nie o koňoch. Ide o súčasť tréningov manažérskych zručností, soft skills, koučingu v záujme osobného a profesionálneho rozvoja.

Ako prebieha zážitkové učenie s koňmi?
Učenie sa realizuje prácou a komunikáciou s koňmi výlučne zo zeme (bez vysadnutia na koňa). Ide o proces učenia sa z vlastnej skúsenosti v bezprostrednom kontakte s koňmi.
Klienti komunikujú s koňmi neverbálne, v rámci rozličných úloh, aktivít, pri ktorých sa učia zručnosti pre prácu aj život.
Kôň je tu kouč, ktorý ich vedie na ceste k lepšiemu sebapoznaniu, kvalitnejšej komunikácii, rozvoju líderksych zručností atď.

Komu je program určený?

  • Organizáciám, ktoré potrebujú rozvíjať a udržať si vysokovýkonné tímy.
  • Profesionálom z oblasti ľudských zdrojov a výberu pracovníkov, ktorí sa zaujímajú o nové cesty rozvoja ľudského potenciálu a širšiu verejnosť.

Miesto konania: Jazdecký areál ROZÁLKA v Pezinku (asi 30 km od Bratislavy).

Ponuka seminárov a tréningov zážitkového učenia s koňmi
Rozsah: 1-2 dni (záleží od konkrétneho obsahu vzhľadom na požiadavky klienta). Počet účastníkov v skupine je 4-8.
Cvičenia sú zostavené tak, aby boli bezpečné aj pre tých, ktorí nemajú s koňmi žiadne skúsenosti.
Vytvárame prostredie pre vzájomnú dôveru, pomoc, kooperáciu, aby si každý mohol odniesť, čo potrebuje.

Viac na webovej stránke spoločnosti GRAND CONSULTING, s.r.o., www.koucingskonmi.sk.

Mapa miesta konania:

Vyhľadávanie

Odkazy

judikáty
zákony.judikaty

Pripravujeme

Aj vy môžete prispieť k plánovaniu a tvorbe príspevkov
na témy:
- Fyzické servery, virtualizácia alebo cloud vo firme?
- Výhody Microsoft Office 365.