You are hereÚvod / Kontrolné procesy

Kontrolné procesy


Controlling ako podpora manažmentu priemyselných podnikov v období krízy

Úvod

Globálna ekonomická a dlhová kríza zasiahla všetky podnikateľské subjekty. Aby podniky zabezpečili svoju existenciu v silnom konkurenčnom prostredí, mnoho podnikov musí riešiť vplyvy krízy. Kríza sa najviditeľnejšie prejavila poklesom dopytu, tlakom na znižovanie cien tovarov a služieb, zhoršovaním finančnej situácie podnikov, poklesom využívania ich výrobných kapacít, rastom nezamestnanosti atď. Zvládnutie vplyvov ekonomickej a dlhovej krízy zvyšuje požiadavky na riadenie podnikov. Turbulentné zmeny vyvolané krízou vyžadujú, aby manažéri na ne reagovali rýchlo a inovatívne na základe informačnej podpory controllingu.

Vyhľadávanie

Odkazy

judikáty
zákony.judikaty

Pripravujeme

Aj vy môžete prispieť k plánovaniu a tvorbe príspevkov
na témy:
- Fyzické servery, virtualizácia alebo cloud vo firme?
- Výhody Microsoft Office 365.