You are hereÚvod / Manažment správy štátu

Manažment správy štátu


Stavebné práce a elektronické aukcie

Je možné robiť elektronickú aukciu aj na stavebné zákazky?
Aj pri stavebných prácach sa elektronické aukcie nie len že dajú robiť, ale sú zo zákona aj povinné pre podlimitné a nadlimitné zákazky. Zákonné ustanovenie, že pri stavebných prácach a službách sa aukcie majú robiť len keď vieme určiť technické parametre, sa podľa nás nevzťahuje na definovanie predmetu zákazky, ale na definovanie kritérií rozhodovania. To znamená, že keď vyhodnocujem len cenu, alebo aj iné kritériá, ktorá je možné automatizovane vyhodnotiť, tak elektronická aukcia je povinná.

Elektronické verejné obstarávanie – evolúcia či hrozba?

Elektronizácia. V našom každodennom živote - doma, v zamestnaní aj na úradoch, má už svoje neodmysliteľné miesto elektronická pošta v podobe e-mailov, úhrada faktúr prostredníctvom elektronického bankovníctva, elektronické účtovníctvo, rôzne elektronické prihlášky, formuláre a žiadosti, nákupy v elektronických, či elektronická žiacka knižka našich detí. Pritom len pred čosi viac ako desiatimi rokmi sme mali volania cez pevné linky, klasickú poštovú korešpondenciu a fax, a niektoré firmy mali vtedy rýchly 56kB modem a pripojenie na internet.

Ako najvýhodnejšie obstarať v samospráve energie?

Zazmluvniť jeden rok či dva roky? Pevná cena, či obchodovanie na burze? Čo vlastne obstarať a ako?
Toto sú otázky, ktoré si kladie každý kompetentný, ktorý začína pripravovať súťažné podklady pre nákup elektrickej energie alebo plynu. Dnes na trhu pôsobí okrem bývalých prirodzených monopolov aj množstvo ďalších subjektov s vôľou súťažiť.

Vyhľadávanie

Odkazy

judikáty
zákony.judikaty

Pripravujeme

Aj vy môžete prispieť k plánovaniu a tvorbe príspevkov
na témy:
- Fyzické servery, virtualizácia alebo cloud vo firme?
- Výhody Microsoft Office 365.