O nás

Vedecko-odborný časopis Promanager vznikol v roku 2012.
Ponúka priestor pre autorov z firiem aj z vedecko-výskumných a vzdelávacích inštitúcií, ktorí sa chcú podeliť so svojimi skúsenosťami, výsledkami výskumov vo forme vedeckých, odborných aj informačných príspevkov. Od začiatku roku 2018 v nom nájdete informácie z oblasti informačných technológií určených hlavne do firemného prostredia.

Jazyky v časopise
Články sú publikované v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

ISSN 1338-8584
Aktualizácia internetového časopisu - týždenne.

Údaje o vydavateľovi:

Business Intelligence Club, o.z.
Kladnianska 1, 821 05 Bratislava - Ružinov
IČO: 42256020
www.clubbusinessintelligence.sk

Odkazy na časopis:
www.promanager.sk
www.promanager.cz
www.facebook.com/promanager.sk