You are hereÚvod / Obchodný manažment

Obchodný manažment


Manipulácia v reklame ako faktor nákupného správania spotrebiteľa

Manipulation in advertising as a factor in consumer buying behavior

Abstrakt: Cieľom príspevku je preskúmanie problematiky manipulácie, ktorá sa vyskytuje v reklame a ovplyvňuje tak nákupné správanie spotrebiteľa. Príspevok sústreďuje pozornosť na definíciu základných pojmov, ktoré sa týkajú manipulácie a nákupného správania, na základe pôsobenia reklamy. Výskum bol realizovaný prostredníctvom dotazníka, na vzorke 65 respondentov, z toho 38 mužov a 27 žien v Prešovskom a Košickom kraji vo veku od 18 až nad 61 rokov, stredoškolského a vysokoškolského najvyššie dosiahnutého vzdelania.
Kľúčové slová: Manipulácia, Nákupné správanie, Reklama, Spotrebiteľ

Abstract: The paper review the issue of handling that occurs in advertising and thus affect consumer buying behavior. Post focuses attention on the definition of basic concepts relating to the handling and purchasing behavior, under the regulation of advertising. The research was conducted through a questionnaire, on a sample of 65 respondents, including 38 men and 27 women in the Prešov and Košice regions in age from 18 to over 61 years, secondary and tertiary level of education.
Key words: Manipulation, Buying behavior, Advertising, Consumer

Konkurencia v energetike zvyšuje nároky na CRM

Dobré vzťahy so zákazníkmi a ich kontinuálne riadenie sú nevyhnutným predpokladom pre firemný rast. Platí to aj pre trh utilít, ktorý za posledné obdobie zaznamenáva výrazný nárast počtu konkurenčných subjektov.
Customer Relationship Management (CRM) na báze SAP sa tak stáva kľúčovým nástrojom pre získanie nových, ale aj udržanie si existujúcich zákazníkov. Zároveň pomáha šíriť marketingový odkaz, umožňuje evidenciu všetkých relevantných informácií o klientovi, ako aj obsažný reporting. Aj preto ho dnes používa väčšina spoločností naprieč širokým spektrom odvetví.

Riadenie ponúk v reálnom čase prináša vyššie zisky

Sklon zákazníka nakupovať je priamo úmerný schopnosti firemného kontaktného centra ponúknuť mu v reálnom čase ten správny, teda personalizovaný produkt či službu. Najlepšou príležitosťou k tomu sú prichádzajúce hovory, kedy firmu kontaktuje sám klient. Úspešnosť inbound marketingu podľa spoločnosti Anodius predstavuje až 40 %!

Deti používajú technológiu spôsobom, akým to dospelí nikdy nebudú vedieť

Ericsson ConsumerLab: Prieskumu sa zúčastnilo 2000 mladých Američanov vo veku 13 – 17 rokov.
Približne 40 % amerických teenagerov vo veku 13 – 17 rokov vlastní chytrý telefón. Celkom 57 % z nich uviedlo, že je pre nich veľmi dôležité mať prístup k internetu odkiaľkoľvek. Na druhej strane toto tvrdenie potvrdilo len 24 % dospelých. 30 % rodičov deťom vo veku 13 – 14 rokov stanovuje pravidlá pre používanie sociálnych sieti typu Facebook, počítače či mobilného telefónu. 85 – 90 % teenagerov vo veku 13 – 17 let má dovolené mať vo svojej izbe mobilný telefón a hudobný prehrávač. S počítačmi sú rodičia prísnejší. Povolenie mať v izbe počítač má 66 % 17ročných chlapcov a 72 % dievčat.

Ako začať podnikať v Číne

V prvom rade si treba uvedomiť, že univerzálny návod na to, ako začať podnikať v Číne, neexistuje. Či sa chcete zaoberať dovozom alebo vývozom, mali by ste ovládať základné znalosti z oblasti obchodnej etiky, podnikateľského prostredia, právneho prostredia a čínskej legislatívy.

Štúdia Ericssonu: Pri sledovaní televízie stále častejšie surfujeme po sociálnych sieťach

62 % respondentov pri sledovaní televízie používa sociálne média – za jeden rok tak ich počet vzrástol o 18 %.
67 % respondentov sleduje televíziu na tabletoch, chytrých telefónoch alebo notebookoch.
60 % respondentov každý týždeň využíva služby televízneho obsahu na vyžiadanie.

Vyhľadávanie

Odkazy

judikáty
zákony.judikaty

Pripravujeme

Aj vy môžete prispieť k plánovaniu a tvorbe príspevkov
na témy:
- Fyzické servery, virtualizácia alebo cloud vo firme?
- Výhody Microsoft Office 365.