Redakcia

Kontakt:
redakcia@promanager.sk
Tel.: +421 904 977 933

Mgr. Peter Senko
Managing partner

Ing.Michal Ďurajka
Windows server, MS Exchange, Linux

Balázs Béres
Desktopové operačné systémy a aplikácie, Mobilné telefóny

PhDr. Jarmila Jurová, PhD.
Manažérska etika, etika hospodárstva a podnikania

Doc. Ing. Ľubica Černá, PhD
Manažment, projektový manažment, ekonomika

doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc.

Ing. Ján Báhidský
Business intelligence, IBM Cognos, Projektový manažment

Mgr. Marek Poláček
Business intelligence, IBM Cognos, MS Sharepoint

Ing. Vladimír Keder
Microsoft produkty, Licencovanie

PhDr. Karel Preuss, CSc.

Mgr. Mária Mišovičová
Redaktorka