Seminár Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie, sa koná 4.12.2017 v Nitre

Seminár sa uskutoční dňa 4.12. 2017 v priestoroch Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre. V prípade aktívnej účasti na seminári je potrebné poslať vyplnenú prihlášku najneskôr 1.12.2017.

nvmk2017

Prihláška: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6hks6DNUjK1ef9rRx-v71AdiGXvG…

Publikovanie príspevkov v zborníku je možné aj bez aktívnej účasti na seminári, avšak je potrebné svoj príspevok prihlásiť do 10.12. 2017. Po prihlásení budú prispievateľovi doručené presné pokyny pre odovzdanie príspevkov, pričom termín na ich odovzdanie je 21.1.2018.

Viac informácií v prílohe.

Kategórie článkov

Prílohy