Elektronické verejné obstarávanie – evolúcia či hrozba?

Elektronizácia. V našom každodennom živote - doma, v zamestnaní aj na úradoch, má už svoje neodmysliteľné miesto elektronická pošta v podobe e-mailov, úhrada faktúr prostredníctvom elektronického bankovníctva, elektronické účtovníctvo, rôzne elektronické prihlášky, formuláre a žiadosti, nákupy v elektronických, či elektronická žiacka knižka našich detí. Pritom len pred čosi viac ako desiatimi rokmi sme mali volania cez pevné linky, klasickú poštovú korešpondenciu a fax, a niektoré firmy mali vtedy rýchly 56kB modem a pripojenie na internet.

Ako najvýhodnejšie obstarať v samospráve energie?

Zazmluvniť jeden rok či dva roky? Pevná cena, či obchodovanie na burze? Čo vlastne obstarať a ako?
Toto sú otázky, ktoré si kladie každý kompetentný, ktorý začína pripravovať súťažné podklady pre nákup elektrickej energie alebo plynu. Dnes na trhu pôsobí okrem bývalých prirodzených monopolov aj množstvo ďalších subjektov s vôľou súťažiť.

Konkurencia v energetike zvyšuje nároky na CRM

Dobré vzťahy so zákazníkmi a ich kontinuálne riadenie sú nevyhnutným predpokladom pre firemný rast. Platí to aj pre trh utilít, ktorý za posledné obdobie zaznamenáva výrazný nárast počtu konkurenčných subjektov.
Customer Relationship Management (CRM) na báze SAP sa tak stáva kľúčovým nástrojom pre získanie nových, ale aj udržanie si existujúcich zákazníkov. Zároveň pomáha šíriť marketingový odkaz, umožňuje evidenciu všetkých relevantných informácií o klientovi, ako aj obsažný reporting. Aj preto ho dnes používa väčšina spoločností naprieč širokým spektrom odvetví.

Riadenie ponúk v reálnom čase prináša vyššie zisky

Sklon zákazníka nakupovať je priamo úmerný schopnosti firemného kontaktného centra ponúknuť mu v reálnom čase ten správny, teda personalizovaný produkt či službu. Najlepšou príležitosťou k tomu sú prichádzajúce hovory, kedy firmu kontaktuje sám klient. Úspešnosť inbound marketingu podľa spoločnosti Anodius predstavuje až 40 %!

Riadenie vzťahov so zákazníkmi sa presúva do mobilov

Dobré vzťahy so zákazníkmi sú alfou a omegou úspešného podnikania. Manažment riadenia vzťahov s klientmi (CRM) na báze SAP sa stáva kľúčovým nástrojom pre získanie nových, ale aj udržanie si existujúcich zákazníkov. Aj preto ho dnes používa väčšina spoločností naprieč širokým spektrom odvetví. Významnú úlohu dnes v podnikaní zohráva čas. Aj preto sa veľká časť manažérskych a operatívnych aktivít presúva z počítača do mobilného telefónu.

Deti používajú technológiu spôsobom, akým to dospelí nikdy nebudú vedieť

Ericsson ConsumerLab: Prieskumu sa zúčastnilo 2000 mladých Američanov vo veku 13 – 17 rokov.
Približne 40 % amerických teenagerov vo veku 13 – 17 rokov vlastní chytrý telefón. Celkom 57 % z nich uviedlo, že je pre nich veľmi dôležité mať prístup k internetu odkiaľkoľvek. Na druhej strane toto tvrdenie potvrdilo len 24 % dospelých. 30 % rodičov deťom vo veku 13 – 14 rokov stanovuje pravidlá pre používanie sociálnych sieti typu Facebook, počítače či mobilného telefónu. 85 – 90 % teenagerov vo veku 13 – 17 let má dovolené mať vo svojej izbe mobilný telefón a hudobný prehrávač. S počítačmi sú rodičia prísnejší. Povolenie mať v izbe počítač má 66 % 17ročných chlapcov a 72 % dievčat.

Ako sa zabezpečuje komunikácia počas prírodnej katastrofy

Búrka Sandy zoslabla potom, čo spustošila východné pobrežie USA a oblasti Karibiku. Podľa posledných bilancií si vyžiadala cez 70 obetí, zanechala viac než 8 miliónov ľudí bez elektriny a celkové škody sa odhadujú na desiatky miliárd dolárov. Počas podobných katastrof je komunikácia potrebnejšia než kedykoľvek inokedy a mobilné siete tu hrajú kľúčovú úlohu. Každý mobilný operátor, ktorý je vlastníkom rádiového spektra, musí mať vypracovaný krízový plán pre prípad „zásahu vyššej moci“ – mimoriadnej udalosti alebo okolnosti vymykajúcej sa ľudskej kontrole. Počas prírodnej katastrofy alebo závažnej udalosti musia byť chrbticové siete aj rádiové prístupové siete nadštandardne zabezpečené, aby zabezpečili kontinuitu mobilnej komunikácie.

Ako začať podnikať v Číne

V prvom rade si treba uvedomiť, že univerzálny návod na to, ako začať podnikať v Číne, neexistuje. Či sa chcete zaoberať dovozom alebo vývozom, mali by ste ovládať základné znalosti z oblasti obchodnej etiky, podnikateľského prostredia, právneho prostredia a čínskej legislatívy.

Súťaž Ericsson Application Awards 2013 odštartovala

Skvelá príležitosť pre vývojárov, začínajúce firmy a všetkých, ktorí majú nápad na zaujímavú aplikáciu. Tento rok prebehne celosvetová súťaž a niekoľko regionálnych súťaží. Prvá cena robí 25000 eur, druhá cena 10000 eur a tretia cena 5000 eur

Máte zborníky príspevkov z konferencií a iné publikácie aj v elektronickej podobe?

Máte zborníky príspevkov z konferencií a iné publikácie aj v elektronickej podobe? Spravte si reklamu a uverejníte ich v našej knižnici. Aj toto je spôsob ako sa prezentovať. Nenechávajte cenné informácie aby sa ne zabudlo. Ak chcete ušetriť na tlači, uverejnite ich u nás v PDF. Uverejníme aj staršie ročníky v slovenskom, českom aj anglickom jazyku. Kontaktovať môžete našu redakciu.

Druhá generácia obchodných, priemyselných a verejných priestorov

„Obnoviteľné zdroje energie na podporu udržateľného rozvoja životného prostredia a konkurencieschopnosti firiem na Slovensku“. V rámci programu Morálnej, sociálnej, hospodárskej, kultúrnej a vzdelanostnej obnovy krajiny, podporuje Občiansky parlament o.z. Koncept “zeleno-modrej továrne pre energiu”. Projekt sa zameriava na priemyselné a komerčné stavby, ktoré majú inštalované jedno alebo viac zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, aby pokryli potrebu dodávok elektrickej energie, vykurovania či chladenia priestorov a na podporu podnikania v rámci budov a priestorov podniku, obce alebo verejnej inštitúcie.

Názory predstaviteľov malých a stredných podnikov na vzdelávanie zamestnancov

Správa z prieskumnej sondy
Zámer: Zámerom tejto výskumnej sondy bolo zistiť základné rozloženie názorov a postojov predstaviteľov malých a stredných firiem k rôznym formám firemného vzdelávania. Prieskum bol realizovaný na malej vzorke a má slúžiť v najmä ako prvotný zdroj informácií o niektorých oblastiach firemného vzdelávania.
Metódy: Prieskum bol vykonaný (dizajn dotazníka, zber dát, čistenie a vyhodnocovanie dát) v období od mája 2011 do augusta 2011, pričom údaje od respondentov boli zozbierané od 31.mája do 18. Júla 2011.

Štúdia Ericssonu: Pri sledovaní televízie stále častejšie surfujeme po sociálnych sieťach

62 % respondentov pri sledovaní televízie používa sociálne média – za jeden rok tak ich počet vzrástol o 18 %.
67 % respondentov sleduje televíziu na tabletoch, chytrých telefónoch alebo notebookoch.
60 % respondentov každý týždeň využíva služby televízneho obsahu na vyžiadanie.

Vedeli ste to?

Smartphone má obrovský vliv na běžný život lidí. Používání aplikací se stává stále důležitější potřebou spotřebitelů. Přes 50 % majitelů smartphonů z celého světa používá svoje zařízení hned, když ráno vstanou a 44 % se před opuštěním postele přihlásí na internet.
V prvním čtvrtletí roku 2012 dosáhl počet mobilních připojení 6,2 miliardy a během druhého čtvrtletí vzrostl o nových 170 milionů mobilních připojení.
V současnosti existuje více než 700 milionů uživatelů chytrých telefonů a podle odhadů Ericssonu dosáhne v roce 2017 3 miliard.
V roce 2017 bude mít 85 % celosvětové populace přístup k vysokorychlostnímu mobilnímu internetu.
V roce 2017 bude 50 % obyvatel světa pokryto sítěmi 4G/LTE.
Do konce roku 2017 vzroste objem globálního datového provozu 15krát.

Vyhľadávanie

Odkazy

judikáty
zákony.judikaty

Pripravujeme

Aj vy môžete prispieť k plánovaniu a tvorbe príspevkov
na témy:
- Fyzické servery, virtualizácia alebo cloud vo firme?
- Výhody Microsoft Office 365.